ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 15 ก.ย. 59
ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 14 ก.ย. 59
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย แ 24 ส.ค. 59
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. ประจำปี ๒๕๕๙ 24 ส.ค. 59
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙ 24 ส.ค. 59
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ ประจำปี ๒๕๕๙ 24 ส.ค. 59
โครงการมหาจุฬาฯ เรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะชาติไทยเพื่อพัฒนาจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ 24 ส.ค. 59
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสันสุข ประจำปี ๒๕๕๙ 24 ส.ค. 59
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙ 24 ส.ค. 59
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙ 24 ส.ค. 59
ข่าวกิจกรรม
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีงานบูรพาจารย์รำลึก และได้มอบใบประกาศ
ภาพกิจกรรม
งานทรัพย์สินและพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง งวดที่ 4 อาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร.วข.หนองคาย 15/07/2559
ประชุมคณะกรมการตรวจงานจ้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ งวดที่ 3 ณ สำนักงานชั่วคราว 27/5/2559
ความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย) 2-5-2559
งานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย)
งานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย) 29-4-2559
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ 27-04-2559
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
พระครูจิรธรรมธัช,ดร.
อาจารย์ : ผู้มีผลงานผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่
พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
อาจารย์ : ผู้มีผลงานผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์ : ผู้มีผลงานผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายชนันวัฒน์ คำเหลือง
นักวิชาการพัสดุ : ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการแก่สังคม
การวิจัย : ทิศทางของการจัดเตรียมองค์ความรู้เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา
ตามรอยพระยุคลบาท : ร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับแนวทางการปรองดองของสังคมไทย
เหลียวหลังแลหน้า "มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย"
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตหนองคาย
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น"
ความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพุทธศิลป์
ความก้าวหน้าการก่อสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สรุปโครงการอบรมนิสิตเป็นวิทยากร ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘
สรุปโครงการธรรมสัญจรเพื่อพัฒนาจิตใจ-๒๕๕๘
สรุปโครงการวันไหว้ครู กิจกรรมสามีจิกรรม ๒๕๕๘
สรุปโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สรุปผลการดำเนินโครงการส่่งเสริมหอพุทธศิลป์ ประจำปี 2558
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    กันยายน 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
11 ส.ค. 59
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2559
24 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59
การสัมมนาวิชาการเรื่องกัมมัฏฐานสำหรับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
22 ก.พ. 59
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ" ประจำปี ๒๕๕๙
15 ก.พ. 59
พิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2013
ปรับปรุง 27/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 325831
Page Views 586364
โทรทัศน์ MCU TV
MCU TV
วิทยุ มจร FM ๘๙.๕๐ MHz
วิทยุเพื่อการศึกษาฯ
Facebook
McunkHotnews
You Tube
MCU Tubeมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th