ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
การจัดการความรู้ KM
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธ 02 ก.ย. 58
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา 02 ก.ย. 58
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสู 02 ก.ย. 58
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒน 02 ก.ย. 58
ภาพกิจกรรม
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตหนองคาย
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์ พิธีเททองพระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน การประชุมนักวิจัยไทย-ลาว ครั้งที่ ๑
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑/๒๕
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา มจร วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" ในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เหลียวหลังแลหน้า "มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย"
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น"
ความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพุทธศิลป์
ความก้าวหน้าการก่อสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ
ภาพมุมสูง
ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    กันยายน 2558   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12 3 4 5
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
03 ก.ย. 58
โครงการประชัมสุมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
04 ก.ย. 58
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
04 ก.ย. 58 ถึง 05 ก.ย. 58
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต
04 ก.ย. 58 ถึง 05 ก.ย. 58
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
05 ก.ย. 58
โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2013
ปรับปรุง 02/09/2015
สถิติผู้เข้าชม 125085
Page Views 217155
โทรทัศน์ MCU TV
วิทยุ มจร FM ๘๙.๕๐ MHz
You Tube
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th