ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 10 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒) 20 มิ.ย. 59
ตารางเรียนระดับปริญญาโท พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.ม.) ภาคเรียนที่ 1/2559 17 มิ.ย. 59
ประกาศ เรื่องวันลงทะเบียนชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 17 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ2) 13 มิ.ย. 59
ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคปกติ) 11 มิ.ย. 59
ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคพิเศษ) 11 มิ.ย. 59
ประกาศตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ 10 มิ.ย. 59
ใบรายงานตัวนิสิต 03 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 01 มิ.ย. 59
ข่าวกิจกรรม
พระราชรัตนาลงกรณ์ รองอธิการบดี มจร.วข. หนองคาย ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาล
ภาพกิจกรรม
งานทรัพย์สินและพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง งวดที่ 4 อาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร.วข.หนองคาย 15/07/2559
ประชุมคณะกรมการตรวจงานจ้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ งวดที่ 3 ณ สำนักงานชั่วคราว 27/5/2559
ความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย) 2-5-2559
งานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย)
งานก่อสร้างระบบสาธารณุปโภค ปี 2559 (ถนนภายในมหาวิทยาลัย) 29-4-2559
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ 27-04-2559
บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
พระครูจิรธรรมธัช,ดร.
อาจารย์ : ผู้มีผลงานผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่
พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.
อาจารย์ : ผู้มีผลงานผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ
อาจารย์ : ผู้มีผลงานผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายชนันวัฒน์ คำเหลือง
นักวิชาการพัสดุ : ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัย
เหลียวหลังแลหน้า "มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย"
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตหนองคาย
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น"
ความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพุทธศิลป์
ความก้าวหน้าการก่อสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สรุปโครงการอบรมนิสิตเป็นวิทยากร ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘
สรุปโครงการธรรมสัญจรเพื่อพัฒนาจิตใจ-๒๕๕๘
สรุปโครงการวันไหว้ครู กิจกรรมสามีจิกรรม ๒๕๕๘
สรุปโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สรุปผลการดำเนินโครงการส่่งเสริมหอพุทธศิลป์ ประจำปี 2558
ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    กรกฏาคม 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ปฏิทินกิจกรรม
11 ส.ค. 59
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2559
24 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59
การสัมมนาวิชาการเรื่องกัมมัฏฐานสำหรับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
22 ก.พ. 59
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ" ประจำปี ๒๕๕๙
15 ก.พ. 59
พิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
18 ก.ย. 58
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสันติสุข
13 ก.ย. 58
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (สาขาวิชารัฐศาสตร์)
09 ก.ย. 58 ถึง 11 ก.ย. 58
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
06 ก.ย. 58
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
05 ก.ย. 58
โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
04 ก.ย. 58
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
04 ก.ย. 58 ถึง 05 ก.ย. 58
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต
04 ก.ย. 58 ถึง 05 ก.ย. 58
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
03 ก.ย. 58
โครงการประชัมสุมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
29 ส.ค. 58
พิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ"
28 ส.ค. 58
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับคณะสงฆ์ภาค ๘
27 ส.ค. 58
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๑
27 ม.ค. 58 ถึง 31 ม.ค. 58
โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเป็นพลเมืองดีสู่เยาวชน รุ่นที่ ๘
26 ธ.ค. 57 ถึง 27 ธ.ค. 57
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
18 ธ.ค. 57 ถึง 28 ธ.ค. 57
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
28 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน
23 ต.ค. 57
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก
23 ต.ค. 57
โครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช
20 ก.ย. 57
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
19 ก.ย. 57
โครงการส่งเสริมงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
18 ก.ย. 57
โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
17 ก.ย. 57
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
08 ก.ย. 57
โครงการธรรมสัญจร
07 ก.ย. 57
โครงการไหว้ครู/สามิจิกรรม
07 ก.ย. 57
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการศึกษาของนิสิต
01 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
01 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
01 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
28 ส.ค. 57 ถึง 30 ส.ค. 57
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
25 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
23 ส.ค. 57
โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
22 ส.ค. 57
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2013
ปรับปรุง 26/07/2016
สถิติผู้เข้าชม 286112
Page Views 529975
โทรทัศน์ MCU TV
MCU TV
วิทยุ มจร FM ๘๙.๕๐ MHz
วิทยุเพื่อการศึกษาฯ
Facebook
McunkHotnews
You Tube
MCU Tubeมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th