ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
การจัดการความรู้ KM
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการโครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเสรษฐกิจอาเซียน” ณ วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ ประเทศสาธารณ 03 ต.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ภาคพิเศษ) 07 ต.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ภาคปกติ) 07 ต.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ภาคปกติและภาคพิเศษ 04 ต.ค. 58
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ) 24 ก.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ (ภาคปกติ) 23 ก.ย. 58
แจ้งการใช้ตำรารายวิชา "พระสุตตันปิฎก ฉบับปรับปรุง" ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 11 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 10 ก.ย. 58
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตหนองคาย
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
เหลียวหลังแลหน้า "มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย"
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น"
ความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพุทธศิลป์
ความก้าวหน้าการก่อสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ
ภาพมุมสูง
ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    ตุลาคม 2558   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2013
ปรับปรุง 08/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 132389
Page Views 256602
โทรทัศน์ MCU TV
วิทยุ มจร FM ๘๙.๕๐ MHz
You Tube
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th