ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจกหนังสือ "การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต" ฟรี 16 พ.ย. 58
ตำรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ข้อสอบกลาง เทอม ๒-๒๕๕๘] 14 พ.ย. 58
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 1 หลัง 13 พ.ย. 58
ประกาศเรื่องกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบั 31 ต.ค. 58
ประกาศเรื่องกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ๒/๒๕๕๘ 31 ต.ค. 58
ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ) 30 ต.ค. 58
ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ (ภาคปกติ) 29 ต.ค. 58
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ต.ค. 58
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 17 ต.ค. 58
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ หลักสุตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 14 ต.ค. 58
ข่าวกิจกรรม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
ภาพกิจกรรม
โครการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการอบรมนิสิตเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสุนติสุข ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการไหว้ครู/สามีจิกรรม ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. กับการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
โครงการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เหลียวหลังแลหน้า "มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย"
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น"
ความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพุทธศิลป์
ความก้าวหน้าการก่อสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ
ภาพมุมสูง
ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    พฤศจิกายน 2558   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2013
ปรับปรุง 24/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 150706
Page Views 283338
โทรทัศน์ MCU TV
MCU TV
วิทยุ มจร FM ๘๙.๕๐ MHz
วิทยุเพื่อการศึกษาฯ
Facebook
McunkHotnews
You Tube
MCU Tube
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th