ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค วิทยาเขตหนองคาย (ถนนภายในมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 828.34 KB


โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2559,17:14   อ่าน 531 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th